• سیستم خودکار پهلوگیری
  • سیستم خودکار پهلوگیری

جزئیات

  • تاریخ پروژه 14 مارس 2015
  • مکان Hanoi, Viet Nam
  • منطقه 110 m2
  • دسته بندی میان ساحلی

توضیحات