• مخازن ذخيره سازی نفت و گاز
  • مخازن ذخيره سازی نفت و گاز

جزئیات

  • تاریخ پروژه 04 سپتامبر 2018
  • دسته بندی ساحلی

توضیحات